Kontakt:
Jorunn Kjærnes
913 11 657

Hjemmeside: http://bygdekvinnelaget.no/lokallag/undrumsdal-bygdekvinnelag
Facebook: https://www.facebook.no/undrumsdalbygdekvinnelag